KDE NÁS NAJDEŠ A CO VŠE JE U NÁS MOŽNÉ?

Studium na Fakultě dopravní ČVUT

3

Budovy
Fakulty dopravní ČVUT

Fakulta dopravní ČVUT má celkem tři budovy v centru Prahy a jedno pracoviště v Děčině.

Konviktská 20, Praha 1

Zde se nachází děkanát fakulty. Ve druhém patře najdeš studijní oddělení a též studovnu.

Na Florenci 25, Praha 1

V této budově se nachází učebny a v prvním patře najdeš studovnu.

Horská 3, Praha 2

Budova je součástí kampusu Albertov. Vyučují se zde jazyky, dopravní systémy, logistika, management a letecké obory. Najdeš zde i klubovnu studentského klubu eFDrive a nejoblíbenější studovnu (relaxační zónu) Dopravky, fakultní knihovnu a menzu Výdejna Horská.

Pracoviště Děčín, Pohraniční 1, Děčín

V Děčíně se učí hlavně studijní specializace „Dopravní systémy a technika“ ve studiu prezenčním a „Logistika a řízení dopravních procesů“ v prezenčním i kombinovaném studiu.

Projektová
výuka

Studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je již téměř 30 let koncipováno jako projektově orientované. Výjimku tvoří kombinovaná forma studia a studium v programech Profesionální pilot a Technologie údržby letadel. Projektová výuka vede studenty k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti FD, k získání návyku pro týmovou práci, a hlavně studenti získávají praxi, která zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce. Práce na projektu je završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Vedoucími projektu mohou být profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť a z praxe.

Studium
v zahraničí

Studenti mají příležitost v rámci studia vycestovat na desítky partnerských univerzit nejen po celé Evropě (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Rakousko, Španělsko a další), ale také po celém světě (Turecko, USA, Rusko, Kazachstán, Kolumbie a další). V rámci studia se zájemci také mohou účastnit několika odborných letních škol a desítek konferencí, které se konají v ČR i v zahraničí.

Fakulta dopravní také nabízí dva navazující studijní double degree programy, v rámci kterých studenti tráví polovinu studia v Praze a druhou polovinu na partnerských univerzitách v USA nebo ve Švédsku a mají šanci získat dva mezinárodně uznávané akademické tituly (Ing. a MSc.).

Seznamovací kurz UZEL

UZEL je fakultní seznamovací kurz.

Pořádají ho členové studentského klubu eFDrive a studenti Fakulty dopravní. Na UZLU se ještě před samotným začátkem semestru dozvíte více informací o životě a studiu na FD a seznámíte se s dalšími studenty prvního ročníku.

O studiu teď víš vše. Znáš i naše studijní programy a specializace?