BAKALÁŘSKÁ STUDIJNÍ SPECIALIZACE

Logistika a řízení dopravních procesů

Délka studia

3 roky

Získaný titul

bakalář (Bc.)

Forma studia

prezenční
(Praha, Děčín)

kombinovaná (Děčín)

3

Základní informace

Studijní specializace Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) poskytuje studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři oboru:

 • logistikou,
 • technologií dopravy,
 • teorií dopravy.

Videoprezentace

Vybrané předměty programu

 • Logistika
 • Modelování systémů a procesů
 • Technologie veřejné dopravy
 • Integrace veřejné dopravy
 • Řízení projektu
 • Dopravní právo a související předpisy

O studiu

V logistice se předkládá teoretický základ pro rozvíjení intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho optimalizace v systémovém pojetí.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni analyzovat logistické problémy a běžně uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. Mají teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které mohou využít v konkrétní praxi. Naleznou uplatnění ve středním managementu v logistických, telekomunikačních firmách a ve státní sféře. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti teorie a technologie dopravy na širším ekonomickém prostředí, které tvoří logistické systémy. Absolventi mají možnost v rámci navazujícího magisterského studia rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe.

Už se u nás vidíš?

Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

Podmínky přijetí
do studijního programu TET specializace LOG

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 20
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 5
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro společnou část studia pro budoucí rozřazení do specializací DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 14. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“.
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

 

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 20 bodů podle matematického vzorce.

 

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů získaný z písemné přijímací zkoušky z matematiky.

Máme studijní programy i specializace pro každého

Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!