BAKALÁŘSKÁ STUDIJNÍ SPECIALIZACE

Inteligentní dopravní systémy

 

Délka studia

3 roky

Získaný titul

bakalář (Bc.)

Forma studia

prezenční (Praha)

3

Základní informace

Studijní specializace Inteligentní dopravní systémy (ITS) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, který se v současné době potýká s nedostatkem profesionálů. Obor ITS je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy, které jsou chápány jako nadstavba dopravní infrastruktury a pomáhají řešit dopravní problémy, jako jsou dopravní kongesce, jízdní doby, dopady na životní prostředí či bezpečnost dopravy a přepravy.

Hlavními tématy jsou:

 • architektura a provoz telematických systémů
 • praktické aplikace zejména v oblasti řízení silniční a železniční dopravy
 • vozidlové systémy
 • kooperativní systémy
 • koncepce tzv. Smart Cities

Videoprezentace

Vybrané předměty programu

 • Automatizace a měření
 • Dopravní technika
 • Elektrotechnická kvalifikace
 • Marketing v dopravě
 • Lokalizace a navigace
 • Posuzování dopravních staveb

O studiu

Studium je především ve své druhé části zaměřeno na praktické aspekty a je významnou částí realizováno v odborných laboratořích. Studenti se v průběhu studia odborně profilují na základě volby studentského projektu i možným výběrem povinně volitelných předmětů. V průběhu studia studenti splní požadavky nutné pro získání elektrotechnické kvalifikace na úrovni §5 až §10 podle vyhlášky 50/1978 Sb., která výrazně zvyšuje možné uplatnění absolventů. Ta je vyžadována řadou společností především z oblasti výroby a správy dopravních technologií.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové techniky a jejích inteligentních systémů.

Absolventi jsou kvalitně připraveni i pro navazující magisterské studium v oboru Inteligentní dopravní systémy (IS). Absolvent má přehled o problematice ITS jako celku i jejich konkrétních aplikacích v prostředí ČR i v zahraničí. Umí využívat nástroje a metody běžné v této oblasti, stejně jako odborné i legislativní zdroje informací pro efektivní řešení úloh. Absolvent má dostatečné znalosti o informačních a telekomunikačních systémech, které jsou základem telematických systémů a také nezbytné dopravně-technické poznatky o dopravních systémech a současných trendech vývoje.

Absolvent oboru získá elektrotechnické vzdělání podle přílohy č. 2 písm. c) vyhlášky 50/1978 Sb.

Už se u nás vidíš?

Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

Podmínky přijetí
do studijního programu TET specializace ITS

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 20
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 5
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro společnou část studia pro budoucí rozřazení do specializací DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 14. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“.
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

 

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 20 bodů podle matematického vzorce.

 

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů získaný z písemné přijímací zkoušky z matematiky.

Máme studijní programy i specializace pro každého

Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!