BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Profesionální pilot

 

Délka studia

3 roky

Získaný titul

bakalář (Bc.)

Forma studia

prezenční (Praha)

Jazyk

čeština, angličtina

3

Základní informace

Studijní program Profesionální pilot (PIL) komplexně připravuje studenty v souladu s platnými evropskými standardy jako letový personál v obchodní letecké dopravě, ale i v dalších odvětvích komerčního zaměření civilního letectví. Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných profesionálních pilotů pro provozovatele letecké dopravy, případně pro výkon ostatních druhů leteckých prací, pro které se požaduje některý z vyšších typů průkazu způsobilosti profesionálního pilota s odpovídajícími kvalifikacemi.

Videoprezentace

Vybrané předměty programu

 • Letová praxe
 • Datová komunikace v letectví
 • Znalosti a dovednosti pilotů
 • Legislativa a provozní předpisy
 • Zabezpečovací letecké systémy
 • Údržba letecké techniky

O studiu

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretický výcvik, integrovaný do studijního plánu, dle požadavků nařízení komise EU č. 1178/2011 umožňuje posluchačům po jeho dokončení absolvovat teoretické zkoušky dle zmíněného nařízení na úrovni dopravního pilota na Úřadu pro civilní letectví ČR. Souběžně s teoretickým výcvikem v rámci studia tohoto oboru student absolvuje také praktický výcvik pilota do úrovně, kdy splňuje kritéria pro zařazení do letové posádky provozovatele. Teoretická část je poskytována v rámci integrovaného kurzu dopravního pilota (ATP) a studenti, kteří jej úspěšně dokončí, získají certifikát, umožňující jim složit teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL). Fakulta dopravní je schválena ÚCL jako CZ/ATO-010. Celý výcvik studenti provádí v integrovaném kurzu ATP v organizacích, spolupracujících s ATO Fakulty dopravní, které jsou pro tento výcvik od ÚCL osvědčeny.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního programu mohou najít uplatnění ve všech evropských státech, protože získaná kvalifikace je společná pro všechny státy náležející k EASA (celá EU + několik dalších celkem 35 států) ČVUT je jediná vysoká škola v ČR která umožňuje integrovaný výcvik ATPL(A), který je upřednostňován leteckými dopravci.

Absolventi jsou připraveni pro uplatnění v oblastech:

  • velitel letadla nebo druhý pilot na jednopilotních letadlech v obchodní letecké dopravě
  • druhý pilot na vícepilotních letadlech v obchodní letecké dopravě
  • velitel letadla u provozovatelů všech kategorií leteckých prací a managementu organizací v rámci civilního letectví.

Na většinu pozic musí absolventi složit teoretické i praktické zkoušky v souladu s Částí FCL.

Už se u nás vidíš?

Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

Podmínky přijetí
do studijního programu PIL

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku z matematiky a anglického jazyka. Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení obou písemných zkoušek.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 40
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 je stanoven na 20 bodů (přičemž je nezbytné dosáhnout minimálního počtu 7 bodů z přijímací zkoušky z matematiky a zároveň minimální počet 7 bodů z přijímací zkoušky z anglického jazyka)
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • studium s výukou v českém jazyce
  • studium s výukou v anglickém jazyce

Hodnocení písemných přijímacích zkoušek

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Při písemné zkoušce z anglického jazyka uchazeč prokazuje schopnost použití středně pokročilé znalosti anglického jazyka. Písemná zkouška z anglického jazyka trvá 60 minut a maximální bodový zisk je 20 bodů.

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemných přijímacích zkoušek. Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu jsou využity výsledné počty bodů získané z písemné přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Pro každou přijímací zkoušku je vyhodnocováno získání minimálního počtu bodů zvlášť. Minimálního počtu bodů je tak nezbytné dosáhnout v obou přijímacích zkouškách.

 

Další předpoklady úspěšného pilotního výcviku, které uchazeč bere na vědomí úspěšným vykonáním přijímací zkoušky:

 

 • nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci před zahájením výcviku
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů
  • náklady spojené se získáním osvědčení hradí uchazeč
  • výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 1 450 000 Kč

Máme studijní programy i specializace pro každého

Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!