Jsme

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

3

let zkušeností

bakalářských studijních programů a specializací

magisterských studijních programů

budovy v centru Prahy

Nestihl(a) sis podat přihlášku včas? Nevadí!

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení.

Přihlášky je možné podávat v termínu od 1. května 2022 do 10. srpna 2022 pro studium v Praze, od 1. května 2022 do 28. srpna 2022 pro studium v Děčíně.

Jsme moderní fakulta s mnohaletou historií…

Fakulta dopravní ČVUT byla ve své současné podobě založena roku 1993 jako vedoucí akademické pracoviště v oblasti dopravy, logistiky a telekomunikace v České republice. Jsme jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze a máme v současné době dvě pracoviště – v Praze a v Děčíně.

Doprava jako samostatný vědní technický obor se rozvíjí ve spolupráci s dalšími obory, zejména s obory rozvíjenými na dalších fakultách Českého vysokého učení technického v oblastech techniky a technologie dopravních cest a prostředků a telekomunikačních systémů a zařízení, a v oblasti technickoekonomických aspektů provozování a údržby dopravních cest a dopravních prostředků. Základní metodologií dopravy jako svébytného inženýrského oboru je systémový způsob nazírání na obecné ve vztazích mezi dopravními cestami, dopravními prostředky a vzájemně provázanými provozními a logistickými systémy.

Poznej Dopravku.

Klidně z pohodlí domova.

Zajímají tě, jak vypadají prostory fakulty, čím vším se u nás zabýváme, a láká tě nahlédnout do našich laboratoří a specializovaných pracovišť?

Nahlédni k nám díky on-line verzi DOD, kterou můžeš navštívit kdykoliv, kdy se ti to bude zrovna hodit.

5 důvodů,

proč studovat Fakultu dopravní ČVUT v Praze

Doprava je obor budoucnosti

 

Ať už bude budoucnost jakákoliv, doprava a logistika v ní budou hrát stále nezastupitelnou roli

Skvělé uplatnění po skončení studia

 

Naši absolventi mají více jak 95 % zaměstnanost. Jejich odborné znalosti i praktické dovednosti oceňují tuzemské i zahraniční společnosti.

Mezinárodní spolupráce a možnost studia v zahraničí

 

Jako student Fakulty dopravní dostaneš jedinečnou příležitost podílet se na mezinárodních projektech i možnost vycestovat na studijní pobyt v několika desítkách zemí světa.

Praxe během studia a zaměření na projektovou výuku

 

Praxe dělá mistra – i ve světě dopravy. Během studia budeš pravidelně propojovat teorii s praxí v průmyslových společnostech či v ústavech Akademie věd ČR.

Unikátní výzkumné laboratoře zaměřené na vývoj nových technologií v dopravě

 

Jsme inkubátorem inovací v dopravě. V našich specializovaných laboratořích pracujeme na technologiích budoucnosti, které mění tvář dopravy.

Vlak
Vlak

Studijní programy i specializace
pro každého milovníka dopravy

Fakulta dopravní nabízí studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A SPECIALIZACE

Profesionální pilot

Dopravní systémy
a technika

Profesionální pilot

Inteligentní dopravní systémy

Profesionální pilot

Logistika a řízení
dopravních procesů

Profesionální pilot

Letecká
doprava

Profesionální pilot

Profesionální
pilot

Profesionální pilot

Technologie
údržby letadel

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Profesionální pilot

Dopravní systémy
a technika

Profesionální pilot

Inteligentní dopravní systémy

Profesionální pilot

Logistika a řízení
dopravních procesů

Profesionální pilot

Provoz a řízení
letecké dopravy

Profesionální pilot

Smart
Cities

Praxe a projektová výuka mají u nás
zelenou

U nás dáváme velký důraz na propojení teorie s praxí. Spolupracujeme s ústavy Akademie věd ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s., SKANSKA ŽS Praha a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou – INTRANS a.s.

Dlouhodobě spolupracujeme také se specializovanými subjekty, jakými jsou například Siemens Mobility, s.r.o., se kterou byla vytvořena unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravujeme zahraniční projekty nebo F AIR s. r. o., leteckou společností se zaměřením na pilotní výcvik.

Prozkoumej všechny možnosti, které ti Fakulta dopravní nabízí.

Třeba právě teď.

Začít můžeš třeba na následujících stránkách.